Escola EB 2,3 Professor Carlos Teixeira

 

Escola EB de S. Jorge